© Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELEKTROWIT Gliwice

Resurs / Przeglądy specjalne UTB

Na zlecenie Eksploatującego wykonujemy Resurs oraz przeglądy specjalne urządzeń dźwigowych.

 

Resurs definiuje parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

 

Przegląd specjalny pozwoli na charakteryzację stanu technicznego urządzenia.

W zakres przeglądu wchodzi m.in. laboratoryjne badanie spoin w połączeniach nośnych poprzedzone oględzinami zewnętrznymi, sprawdzenie geometrii suwnicy, w tym strzałka ugięcia, przegląd wszystkich mechanizmów urządzenia - napęd jazdy mostu, napęd jazdy wózka, napęd mech. podnoszenia (w tym m.in. przegląd przekładni, przegląd bębna, badanie haka).

Resurs

Przeglądy specjalne