top of page

Relokacje urządzeń dźwigowych

Profesjonalne i bezpieczne relokacje urządzeń dźwigowych.

Zapewniamy usługę relokacji  suwnic, żurawi oraz wciągników w pełnym zakresie, począwszy od działań planistycznych, wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej przedsięwzięcia w zgodzie z przepisami właściwego Dozoru Technicznego, po montaż, instalacje elektryczne oraz konieczne pomiary skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej w nowym miejscu zainstalowania.  

Dostosowujemy również urządzenia do właściwych warunków nowego miejsca pracy poprzez skrócenie bądź wydłużenie dźwigara suwnicy, dostosowanie urządzeń dźwigowych do aktualnych wytycznych właściwego Dozoru Technicznego, modernizacje wyeksploatowanych urządzeń, Resurs wraz z Orzeczeniem parametrów granicznych pracy zmieniającego miejsce bądź zakres pracy urządzenia dźwigowego.

Nasze doświadczenie pozwoli na bezpieczną i profesjonalną relokacje suwnic, żurawi warsztatowych - słupowych oraz wciągników / wciągarek.

Zapraszamy do współpracy.

Konserwacja suwnic

bottom of page