Modernizacja i remonty suwnic

Zajmujemy się profesjonalną modernizacją suwnic wszelkiego rodzaju (suwnice natorowe, suwnice podwieszane, suwnice bramowe, suwnice konsolowe) oraz modernizacją żurawi słupowych (stacjonarnych, warsztatowych).
Wykonujemy również kompleksowe remonty w/w urządzeń transportu bliskiego.
Wykonanie remontu, często doświadczonych wiekiem urządzeń przywraca suwnicy zatraconą funkcjonalność, zwiększa wartość użytkową i sprawność techniczną urządzenia. Pozwala przede wszystkim na przedłużenie pracy i żywotności suwnicy. 
Odpowiednia  modernizacja, unowocześnienie  suwnicy pozwoli nie tyko na przedłużenie czasu pracy danego urządzenia ale, co ważne przy procesie ulepszania produktu, pozwoli również na zwiększenie wydajności pracy suwnicy oraz dostosuje urządzenie do nowych warunków pracy. 
Przystosowana do warunków pracy, często celowa modernizacja pozwoli uzyskać zalety nowej suwnicy mniejszym kosztem.
Wszelkie modernizacje urządzeń wykonujemy kompleksowo, od projektu i wykonania dokumentacji po badanie odbiorcze urządzenia po modernizacji przez właściwy urząd dozoru technicznego.

 

W zakres naszych usług dotyczących modernizacji suwnicy oraz żurawi słupowych wchodzi m.in.:
 
> wykonanie dokumentacji elektrycznej i mechanicznej;
> dostosowanie suwnicy do minimalnych wymagań UDT, BHP;
> modernizacja sterowania suwnicy na nowoczesne systemy sterowania:
- zmiana sterowania z kabiny, kasety na sterowanie radiowe (nadajnik - odbiornik),
- zmiana sterowania suwnicy ze sterowania z nastawników na sterowanie z poziomu zero / poziomu roboczego,
- zmiana starego sterowania suwnicy na nowoczesne manipulatory sterownicze,
- montaż nowej szafy sterowniczej, wraz z nową aparaturą elektryczną;
> zwiększenie udźwigu suwnicy, żurawia; zmiana udźwigu;
> skrócenie, wydłużenie suwnicy;
> zmiana napędów poszczególnych mechanizmów z użyciem nowoczesnych motoreduktorów i falowników (przemienników częstotliwości);
> zastosowanie w suwnicy płynnej regulacji prędkości poszczególnych mechanizmów jazdy suwnicy;

> zastosowanie nowoczesnych systemów zasilania suwnicy (zasilanie szynoprzewodami);

> zastosowanie systemów antykolizyjnych pomiędzy suwnicami pracującymi na tym samym torowisku;

> zastosowanie czujników przeciążeniowych w mechanizmie podnoszenia / opuszczania;

> wymiana starego okablowania suwnicy;

> wykonanie nowych szaf sterowniczych oraz ich wymiana.

Ponadto proponujemy usługi montażu i instalacji suwnic, żurawi, wciągników zakupionych u innych producentów, wraz z kompleksowym przygotowaniem urządzenia do badania odbiorczego właściwego dozoru technicznego.  

Reanimujemy również urządzenia dźwignicowe nieczynne i niezainstalowane w miejscu pracy.

Zapraszamy do współpracy.

Remonty suwnic

Modernizacje suwnic