top of page

Poznaj naszą ofertę z zakresu napraw, przeglądów i modernizacji suwnic oraz innych urządzeń

 

    Zakres naszej działalności to przede wszystkim    k o m p l e k s o w a    o p i e k a    o jakość pracy

oraz stan technicznych Państwa suwnic i żurawi warsztatowych - sprzedaż części zamiennych, bieżące naprawy, przeglądy konserwacyjne, pomiary ochronne, przygotowanie suwnic, żurawi słupowych, wciągników, wciągarek do odbioru właściwego dozoru technicznego, kompleksowe remonty i modernizacje suwnic.

Specjalizujemy się w produkcji oraz prefabrykacji suwnic, żurawi warsztatowych oraz wciągników przygotowanych specjalnie na życzenie Klienta.

Ponadto oferujemy Państwu wszelkie usługi związane z domeną elektryczną (pomiary elekt., instalacje elekt.) na terenie zakładów przemysłowych.

Oferta
 • suwnice natorowe, pomostowe, bramowe, konsolowe, lejnicze

 • żurawie słupowe (stacjonarne warsztatowe)

 • wciągniki, wciągniki lejnicze

 • przewody płaskie, okrągłe

 • szynoprzewody

 • silniki elektryczne

 • przetwornice częstotliwości (falowniki)

 • luzowniki elektromagnetyczne, elektrohydrauliczne

 • styczniki, przekaźniki, bezpieczniki

 • wyłączniki krańcowe

 • czujniki zbliżeniowe

 • ograniczniki udźwigu

 • przyrządy sterownicze (kasety sterownicze, sterowanie radiowe)

 • szafy sterownicze

 • wciągniki, wciągarki

 • zblocza linowe, liny

 • bębny linowe

 • przekładnie zębate

 • sprzęgła

 • hamulce

 • koła jezdne

 • zawiesia

Usługi
 • modernizacje suwnic

 • konserwacja urządzeń dźwigowych

 • wykonawstwo szaf sterowniczych

 • projekty schematów elektrycznych

 • pomiary rezystancji izolacji

 • pomiary rezystancji uziemień roboczych

 • pomiary skuteczności zerowania ochrony przeciwporażeniowej

 • pomiary ochronne instalacji odgromowej

 • przygotowanie suwnic, żurawi do odbioru UDT/TDT/WDT

 • przewijanie silników

 • przewijanie cewek

 • instalacje elektryczne (urządzenia dźwigowe, zakłady przemysłowe)

 • rektyfikacja / naprawa torowisk, szyn dźwigowych, podsuwnicowych, normalnotorowych

 • relokacje urządzeń dźwigowych

 • bieżące naprawy

 • remonty suwnic, żurawi

 • remonty wciągników, wciągarek

 • modernizacje (m.in. zmiana sterowania kabinowego na sterowanie z poziomu roboczego - radio, kaseta)

 • montaże

 • wymiana części

 • serwis suwnic, żurawi stacjonarnych

 • przeglądy konserwacyjne - suwnice, żurawie stacjonarne

bottom of page