top of page

Resurs / Przeglądy specjalne UTB

Na zlecenie Eksploatującego wykonujemy Resurs oraz przeglądy specjalne urządzeń dźwigowych.

 

Resurs definiuje parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

 

Przegląd specjalny pozwoli na charakteryzację stanu technicznego urządzenia.

W zakres przeglądu wchodzi m.in. laboratoryjne badanie spoin w połączeniach nośnych poprzedzone oględzinami zewnętrznymi, sprawdzenie geometrii suwnicy, w tym strzałka ugięcia, przegląd wszystkich mechanizmów urządzenia - napęd jazdy mostu, napęd jazdy wózka, napęd mech. podnoszenia (w tym m.in. przegląd przekładni, przegląd bębna, badanie haka).

Resurs

Przeglądy specjalne 

Profesjonalne urządzenia dźwigowe wymagają regularnych konserwacji, przeglądu oraz odpowiedniego serwisu, aby przez długi czas umożliwiać użytkownikom sprawną i bezpieczną pracę. Na zlecenie osób eksploatujących wykonujemy zarówno resurs, jak i pełny przegląd specjalny suwnic, żurawi, wciągników, wyciągarek oraz pozostałych maszyn dźwigowych.

 

Wykonamy precyzyjny resurs UTB

Prawidłowo wykonany resurs określa parametry graniczne, mające zastosowanie podczas oceny oraz identyfikacji technicznego stanu urządzeń dźwigowych. Obliczanie resursu żurawia i pozostałych maszyn tego typu odbywa się na podstawie liczby cykli pracy oraz stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Precyzyjne ustalenie optymalnego czasu eksploatacyjnego urządzenia wyrażonej w odpowiedniej jednostce pozwala dokładnie wskazać okres, w którym użytkowanie będzie w pełni bezpieczne i sprawne. Oferujemy wykonanie resursu wciągnika, suwnicy oraz pozostałych urządzeń dźwigowych. 

Skorzystaj z usługi profesjonalnych przeglądów specjalnych
Podczas specjalistycznych przeglądów maszyn dźwigowych, dokonuje się pełną charakterystykę stanu technicznego każdego urządzenia. W zakres przeglądu wchodzi m.in. laboratoryjne badania spoin w łączeniach nośnych poprzedzone zewnętrznymi oględzinami czy sprawdzenie geometrii suwnicy. Istotny jest także przegląd wszystkich mechanizmów urządzenia, w tym przede wszystkim napęd jazdy mostu, napęd jazdy wózka oraz napęd mechanizmu podnoszenia (przegląd przekładni, bębna i badanie haka). Profesjonalny przegląd specjalny pozwoli Ci zdobyć pewność co do stanu technicznego wszelkich urządzeń dźwigowych.

Wykonamy pełen przegląd specjalny oraz resurs UTB
W trosce o sprawne działanie wszystkich urządzeń dźwigowych, oraz bezpieczną i komfortową pracę, oferujemy kompleksowy przegląd specjalny. Korzystając z naszych usług, otrzymasz pełną informację o stanie technicznym eksploatowanych urządzeń. Możesz również liczyć na fachowe rady naszych profesjonalistów, a w razie konieczności na niezbędną pomoc w konserwacji urządzeń oraz serwisowaniu. Pozostajemy do Twojej dyspozycji również w przypadku konieczności naprawy usterek, wymiany wyeksploatowanych części oraz odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń.

Formularz wspomagający wykonanie Resursu

Potrzebujesz Resurs suwnicy, żurawia, wciągnika? Możemy wykonać go zdalnie on-line mając odpowiednie dane. Wypełnił Formularz wspomagający wykonanie Resursu (guzik poniżej) niezbędnymi danymi i wyślij je do nas. 

Wykonamy Resurs Twojego urządzenia zdalnie a wyniki wraz z Orzeczeniem dla UDT, TDT

otrzymasz na swoją pocztę e-mail. 

Skontaktuj się z nami i powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić!

bottom of page